Cerca de dispenses matrimonials

Tipus de cerca: Estricta Relaxada

Marit

Nom
Primer cognom
Segon cognom
Població de naixement
Població de residencia

Muller

Nom
Primer cognom
Segon cognom
Població de naixement
Població de residencia
Any
Interval d'anys
Inici
  Fi  
La cerca dóna més de {{$ctrl.numItems}} dispenses. Afini més.
per pàgina
Ref. Data Nom marit Cognoms marit Nom muller Cognoms muller
{{row.codi}} {{row.any}} {{row.marit_nom}} {{row.marit_cognom1}} i {{row.marit_cognom2}} {{row.muller_nom}} {{row.muller_cognom1}} i {{row.muller_cognom2}}